When…

От четвъртък, 5 април 2012 0 , , , Връзка 0

Когато съм напрегната (да се чете загрижена, тъжна или сходно) обичам да се връщам към себе си в по-спокойни моменти. When tense (or worried, sad etc.) I like to revisit the past – when I was in a state of calmness and stillness and happiness. />