Chopard – illustrated

Наскоро разгледах снимките, които Garance Dore е направила за Chopard по време на фестивала в Кан тази година. Снимките й са много хубави и дават една такава замечтана и романтична представа за жените, събитията и бижутата. Предава се идеята за разкош, лукс и блясък, които така или иначе се пропагандират по време на този фестивал. Освен, разбира се, че все още се показват и филми и се раздават награди. Разглеждайки видях, че Alexa Chung също е била ангажирана от Chopard и е направила нещо като фото-дневник. От фото дневника й харесах точно две снимки. Останалото е странна смесица, която не разбирам, а снимките на бижутата в кутите им и висящите етикетчета с цените са просто ужасни. Предлагам следващата година да ангажират дъщеря ми. Тя прави страхотни снимки на детайли, а пред рокли и бижута буквално полудява. Освен това до тогава ще бъде на шест и ще борави още по-добре с фото-техниката.

Recently I was going through the pictures made by Garance Dore for Chopard during this year’s Cannes Film Festival. Her pictures are beautiful and they transmit a dreamy and romantic idea of women, events and jewelery. They communicate the idea of splendor, luxury and glam, which are advocated during the festival any way. Along with the fact that they still show movies and give awards of course. While browsing on the site I saw that Alexa Chung was also engaged by Chopard and she made something like a photo-diary. Altogether I liked two pictures. The rest is a strange mixture I don’t get quite well, and the pictures of the jewelery in their boxes and with the price tags are simply horrible. I would like to suggest them next year to engage my daughter. She makes terrific detail-focused pictures and in front of gowns and jewelery she is simply bedazzled. Apart of that next year she will be six and will be handling even better the photo-equipment.

pic: Chopard by Garance Dore

Все още няма коментари

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *