Наближават 40-те

От неделя, 24 март 2013 0 , Връзка 0

Човек обикновено се впечатлява най-много от онези неща от заобикалящата ни среда, които са най-близко до него самия. И понеже напоследък често се замислям относно това, че наближавам 40 и трябва да положа усилия да запазя здравето и енергичността си, както и да не изям домашното обкръжение в момент на бяс – особено много се ...