Жените в управлението

Миналата седмица в-к Пари организира дебат по темата за въвеждането на квоти за жени в управлението. Интересна тема, особено в мачистка България, където на жените се гледа като на слабата брънка във веригата. Верига изградена от недостатъчна нито като качество нито като количество социална и здравна помощ - липсват ясли, детски градини, училища, забавачки, болнични места ...